Kulturskoleklivet

Kulturskoleklivet är regeringens utbildningssatsning för att svara mot behovet av fortbildning och fler utbildade kulturskolepedagoger i kulturskolan. Läs mer om kulturskoleklivet på regeringens webbplats.

Utbildningssatsningen vänder sig till dig

  • som är verksam kulturskolepedagog och behöver verksamhetsspecifik fortbildning
  • som vill ta klivet från konstnärlig färdighet till pedagogisk och didaktisk kompetens

Som kulturskolepedagog är du en expert i ditt konstnärliga uttryck och får jobba med att lära ut och inspirera barn och unga att lära sig en ny konstart och utveckla sin kreativitet.

Kulturskoleklivet i Stockholmsregionen

I Stockholmsregionen är det för närvarande tre lärosäten som erbjuder utbildningar inom regeringens satsning. Läs mer om respektive lärosätes utbud på deras hemsidor.